مقاله بررسي مقايسه‌اي توجيه باورهاي مبتني بر گواهي و حجيّت خبر واحد (با تمرکز بر آراي اليزابت فريکر و شيخ انصاري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي توجيه باورهاي مبتني بر گواهي و حجيّت خبر واحد (با تمرکز بر آراي اليزابت فريکر و شيخ انصاري) :


تعداد صفحات :32

یکی از منابع مهم باورهای دینی در ادیان ابراهیمی گواهی است. مسائل معرفت‌شناختی پیرامون باور مبتنی بر گواهی هم در معرفت‌شناسی معاصر هم در بحث خبر واحد و متواتر در اصول فقه شیعه طرح شده است. در این مقاله, با بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های اصلی میان‌ شرایط کسب باور موجه از طریق گواهی در الیزابت فریکر از معرفت‌شناسان شاخص معاصر در بحث گواهی و شیخ انصاری از شخصیت‌های شاخص اصولیِ شیعه این مسئله بررسی شده است که آیا می‌توان مباحث این دو سنت فکری را در موضوع یادشده مقایسه کرد؟ به این منظور ابتدا مفاهیم کلیدی از جمله خبر و حجّت از نظر شیخ انصاری با گواهی و توجیه از نظر فریکر مقایسه شده‌اند. سپس, در پرتو این مقایسه, شروط لازم برای کسب باور موجه از طریق گواهی از نظر هر دو متفکر مقایسه شده‌اند. در نهایت, نشان داده شده است که به خاطر تفاوت‌های بنیادین این دو نظریه, برخی شباهت‌های ظاهری در واقع تفاوت هستند؛ با این حال, هرچند امکان مقایسه منتفی نیست, این مقایسه باید با نهایت دقت صورت گیرد.

لینک کمکی