مقاله اثر رويش گياهي و عملکرد جست‌گروه‌هاي حاصل از کف‌بر کردن سه گونه اکاليپتوس (بررسي موردي: تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر رويش گياهي و عملکرد جست‌گروه‌هاي حاصل از کف‌بر کردن سه گونه اکاليپتوس (بررسي موردي: تصفيه‌خانه فاضلاب شهر يزد) :


تعداد صفحات :18

تأثیر کف­بر کردن بر رویش گیاهی و عملکرد جست­گروه­های سه گونه از اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis,E. microthecaو E. sargentii) هفت­ساله که در اثر یخبندان آسیب‌دیده بودند, ارزیابی شد. درختان مورد آزمایش در مجاورت تصفیه­خانه فاضلاب شهری یزد, پرورش‌یافته و به­وسیله فاضلاب آبیاری شدند. گونه­های مورد بررسی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار با 36 پایه در هر بلوک در سال 1386 کاشته شده و در زمستان 1392 آسیب دیدند. در بهار 1393 کلیه پایه­ها در ارتفاع 15 سانتی­متری از سطح خاک کف­بر شدند. پس از سه ماه, تعداد جست به سه عدد در هر پایه کاهش یافت. پس از گذشت سه سال, نتایج کف­بر کردن, روی تعداد شش پایه در هر بلوک با انتخاب تصادفی ارزیابی شد. قطر, ارتفاع, سطح, حجم و درصد ­پوشش تاجی و همچنین قطر برابر­سینه جست­گروه­ها در گونه­های مختلف دارای اختلاف معنی­داری بود. توانایی بیشتر E. microtheca در تولید جست­گروه و برتری E. camaldulensis در شاخص­های مربوط به رشد جست­گروه­های تشکیل­شده, اختلاف معنی­داری را نشان داد. در برخی از شاخص­های رشد مثل قطر متوسط تاج و سطح ­پوشش تاجی اختلاف معنی­داری بین E. camaldulensis و E. sargentii مشاهده نشد.

لینک کمکی