مقاله ويژگي‌هاي ساختاري توده‌هاي جنگلي شاخه‌زاد در جنگل فندقلوي اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژگي‌هاي ساختاري توده‌هاي جنگلي شاخه‌زاد در جنگل فندقلوي اردبيل :


تعداد صفحات :25

امروزه بررسی ساختار جنگل از مباحث مورد توجه و ضروری به‌ویژه در راستای اهداف جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت است. این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد در جنگل‌ فندقلوی استان اردبیل انجام شد. پس از جنگل گردشی اولیه سه توده جنگلی شاخه‌زاد انتخاب و در هر توده, سه قطعه‌نمونه یک هکتاری (100×100 متر) انتخاب و اطلاعات مربوط به ساختار جنگل اندازه‌گیری و ثبت شد. به‌منظور بررسی زادآوری در هر یک از قطعات نمونه, 25 قطعه‌نمونه 20 متر­مربعی (4×5 متر) در قالب یک شبکه آماربرداری منظم مورد ارزیابی قرار گرفت. فراوانی زادآوری در طبقه‌های قطری و ارتفاعی به تفکیک گونه در هر قطعه ثبت شد. نتایج این پژوهش نشان داد که راش در یکی از رویشگاه‌ها به‌عنوان گونه اصلی و تیپ غالب و در دو رویشگاه‌ دیگر به‌عنوان گونه همراه با ممرز و فندق بود. نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطری توده‌ها نشانگر توده‌های ناهمسال نامنظم بود. مقایسه میانگین مشخصه­های ساختاری رویشگاه‌های مورد بررسی, اختلاف معنی‌داری را در سطح 5 درصد بین رویشگاه‌ها نشان داد.

لینک کمکی