مقاله تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 8 :


تعداد صفحات :26

نقشه تیپ جنگل یکی از ضروری‌ترین نقشه‌های موضوعی برای مدیریت اکوسیستم جنگل است. تهیه نقشه تیپ با استفاده از روش‌های میدانی یا عکس‌های هوایی, سخت و با صرف زمان و هزینه زیاد همراه است. در مقابل, داده‌های ماهواره‌ای با ویژگی‌های خاص خود مانند دید وسیع و یکپارچه, پوشش تکراری, فراهم آوردن داده‌های بهنگام و استفاده از قسمت‌های مختلف طیف الکترومغناطیسی جهت ثبت خصوصیات پدیده‌ها, امکان مناسبی را در این زمینه فراهم می‌کنند. این پژوهش با هدف تهیه نقشه تیپ بخشی از جنگل‌های زاگرس مرکزی (ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق) با داده‌های سنجنده OLI ماهواره لندست هشت مربوط به شهریورماه 1395 انجام شد. نقشه واقعیت زمینی از طریق پیمایش زمینی بر اساس محاسبه تراکم درختان غالب و سطح تاج‌پوشش درختان با بهره‌گیری از اطلاعات نوع گونه, موقعیت و مساحت تاج‌پوشش درختان تهیه شد. به‌منظور افزایش قدرت تفکیک مکانی داده­‌های چند طیفی, فنون مختلف ادغام روی تصاویر اعمال شد. بهترین نتیجه حاصل از خوارزمی حداکثر احتمال, مقادیر شاخص کاپا و صحت کلی برابر 57/0 و 63 درصد را در مقایسه با نقشه واقعیت زمینی بر اساس تراکم درختان در منطقه نشان داد. نتایج نشان داد تصاویر این سنجنده با توجه به تنوع زیاد گونه‌های گیاهی منطقه, قابلیت متوسطی برای تهیه نقشه تیپ جنگل­ را دارند.

لینک کمکی