مقاله بررسي تأثير آشفتگي انساني بر فلور، ترکيب پوشش گياهي و کيفيت فلوريستيک با استفاده از ضريب محافظه‌کاري در جنگل‌هاي زاگرس مياني (جنگل‌هاي شينه قلايي، استان لرستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير آشفتگي انساني بر فلور, ترکيب پوشش گياهي و کيفيت فلوريستيک با استفاده از ضريب محافظه‌کاري در جنگل‌هاي زاگرس مياني (جنگل‌هاي شينه قلايي, استان لرستان) :


تعداد صفحات :36

هدف از این پژوهش بررسی اثر آشفتگی‌های انسانی بر فلور, ترکیب پوشش گیاهی و کیفیت فلوریستیک جوامع جنگلی دارمازو در زاگرس میانی است. دو منطقه یکسان با کاربری متفاوت انتخاب شدند. در هر کاربری برای برداشت پوشش درختی, علفی و زی‌توده به­ترتیب از هشت پلات 2500 مترمربعی, 48 ریز­قطعه­نمونه یک مترمربعی و 24 کوادرات 25/0 مترمربعی به‌صورت تصادفی استفاده شد. پس از شناسایی گونه‌های گیاهی با توجه به مقدار تعلقه آنها در برابر آشفتگی­ها ضریب محافظه­کاری تعیین شد. بر اساس نتایج در هر کاربری تیره‌های Asteraceae, Poaceae و Fabaceae غالب­ترین تیره­ها, تروفیت­ها و همی­کریپتوفیت­ها رایج­ترین شکل زیستی و گونه­های ایرانی تورانی مهم‌ترین کوروتیپ مشاهده شده بودند. نتایج نشان داد بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی کاربری تخریب­شده در طبقه 1 جای دارند و هیچ گونه‌ای در طبقه 4 (گونه­هایی با پای­بندی بالا و حساس) جای ندارد. با توجه به تشابه غنای گونه‌ای در دو کاربری برای بررسی هرچه بهتر وضعیت پوشش گیاهی آنها از شاخص کیفیت فلوریستیک استفاده شد و مقدار آن در کاربری حفاظت­شده بیشتر بود. همچنین بیشترین تعداد گونه­های بومی, تاج­پوشش درختی, زی‌توده, تعداد درخت در هکتار و متوسط درصد تاج­پوشش علفی در کاربری حفاظت­شده که کمترین مداخلات انسانی در آن وجود دارد, مشاهده شد.

لینک کمکی