مقاله اثر اسيد جيبرليک و چينه‌سرمايي بر جوانه‌زني بذر پسته (Pistacia vera L.) در جنگل‌ خواجه‌کلات خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اسيد جيبرليک و چينه‌سرمايي بر جوانه‌زني بذر پسته (Pistacia vera L.) در جنگل‌ خواجه‌کلات خراسان رضوي :


تعداد صفحات :21

این پژوهش با هدف بررسی اثر تیمارهای مختلف اسید جیبرلیک و چینه‌سرمایی بر جوانه‌زنی بذر پسته در جنگل پسته خواجه­کلات واقع در شمال شرقی کشور که به دو شهرستان سرخس و کلات تعلق دارد, انجام گرفته است. بدین منظور ابتدا بذرهای گونه پسته از 23 واحد شکل زمین موجود در منطقه مورد بررسی جمع‌آوری شد و سپس در آزمایشگاه بذر, هفت تیمار مختلف اسید جیبرلیک و چینه‌سرمایی در سه تکرار بر روی بذرها اعمال شد. بعد از انجام تیمارها صفاتی از قبیل ارزش جوانه‌زنی, درصد جوانه‌زنی, میانگین مدت جوانه‌زنی و سرعت رشد اندازه‌گیری شدند. با توجه به نتایج این پژوهش تیمارهای مختلف روی درصد جوانه‌زنی, ارزش جوانه‌زنی, میانگین مدت جوانه‌زنی و سرعت رشد بذر پسته اثر معنی‌داری داشته است (01/0p<). تیمارهای مربوط به چینه‌سرمایی, نسبت به تیمارهای اسید جیبرلیک, تأثیر بیشتری روی سرعت رشد, درصد و ارزش جوانه‌زنی بذر پسته داشته است و نیز بین تیمارهای چینه‌سرمایی, تیمار شش و هشت هفته تأثیر بیشتری بر جوانه‌زنی دارند. کمترین مقدار جوانه‌زنی در تیمار اسید جیبرلیک با غلظت 500 پی‌پی‌ام به­مدت 12 ساعت بود.

لینک کمکی