مقاله بررسي فقهي و حقوقي مزايد? وسايل نقلي? توقيف ‌شده توسط نهادهاي انتظامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فقهي و حقوقي مزايد? وسايل نقلي? توقيف ‌شده توسط نهادهاي انتظامي :


تعداد صفحات :46

این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت, نظریه‌هایی دربار مشروعیت‌بخشی به امر مزاید وسایل نقلی توقیف‌شده توسط نهادهای انتظامی را با ادل عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین, در این زمینه, مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله, قاعد اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می‌کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظری پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی, نتیجه می‌گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی, استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین, در بعضی از فروض, الزامات موضوع ماد 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می‌داند؛ چون این الزامات, از سویی, اثر قانونی ماد 6 قانون مزبور ـ مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف ـ را در بعضی حالات عملاً بی‌اثر می‌کند و مانع از رجوع مالک به وسیل نقلی خویش می‌شود و از سوی دیگر, با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئل مالکیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

لینک کمکی