مقاله ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه :


تعداد صفحات :33

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانتِ‌اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته‌اند. باوجود این, نگرش کیفری به ترک نفقه, براساس برخی دیگر از آرای فقهی, موجب شده است از یک‌سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را در سال‌های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر, شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدید کیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرائم مالی مشابهِ دیگر فاقد توجیه است. همچنین, هرچند به‌استناد امکان تعزیر در ارتکاب حرام می‌توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد, در آرای فقهی با توجه به ادل نهی‌ازمنکر, مدت جواز تعزیر تا زمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شده است قانون ضمن فراهم‌آوری زمین سو استفاده, استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته است قانونگذار, به پیروی از آرای فقهی, با پرداخت نفقه, مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

لینک کمکی