مقاله نگرشي نو به حکم فقهي ربا در بيع معاطاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگرشي نو به حکم فقهي ربا در بيع معاطاتي :


تعداد صفحات :24

مسئل جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می‌یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل, گروهی دیگر, جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع, صلح و ... برگزیده‌اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ‌رو, در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته, به آرای مطرح‌شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده‌اند. در نتیج این ارزیابی, این‌چنین می‌توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله, قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا, ثمن کالای دیگر واقع شود, این قسم از معاوضه را می‌توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن, که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت, بر معامل مزبور عنوان معاوضه صدق می‌کند. بنابراین, ادل مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آی 275 سور بقره و روایات دلالت‌کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود, علاوه بر بیع بالصیغه, بیع معاطاتی را نیز دربر می‌گیرد. ضمن اینکه, در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می‌گردد.

لینک کمکی