مقاله بررسي و تحليل مباني مشروعيت سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل مباني مشروعيت سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي :


تعداد صفحات :42

شکل‌گیری سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم, به‌عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی, که نتیج ترکیب وضعیت موجود در جامع اسلامی و آرمان‌های مطلوب اسلامی است, منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحو انتساب سیاست‌های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوز جایگاه, آثار و محتوا, نسبت سیاست‌های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد. از حیث جایگاه و آثار, اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامع اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار, احراز اسلامی بودن سیاست‌های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق, پنج دوگانِ اصولی حکم ـ ملاک, ثابت ـ متغیر, اولی ـ ثانوی, تکلیفی ـ وضعی, و درجه‌یک ـ درجه‌دو معرفی می‌شود. طبق یافته‌های تحقیق, سیاست اقتصادی (صرف‌نظر از برخی استثناها) درپیِ حفظ ملاک‌های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست‌های اولی در منطقه‌الفراغ, به تأسیس عقود و نهادهای موردِنیاز با استفاده از احکام وضعی می‌پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد, رفتارها را شکل می‌دهد. هر سیاست, از عناوین درجه‌یک برای کشف ملاک‎‌ها و از عناوین درجه‌دو برای حفظ ملاک‌ها استفاده می‌کند.

لینک کمکی