مقاله تنوع گونه‌اي پشه‌هاي کوليسيده وبررسي زيستگاه‌هاي لاروي در استان کهگيلويه و بوير احمد سال1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تنوع گونه‌اي پشه‌هاي کوليسيده وبررسي زيستگاه‌هاي لاروي در استان کهگيلويه و بوير احمد سال1391 :


تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: در حال حاضر بیماری مالاریا از مهم‌‌ترین مسایل بهداشتی در بسیاری از کشورها به شمار می‎رود. هدف این مطالعه شناسایی لانه‌های لاروی آنوفل‌ها و گونه‌های جدید کولیسیده‌ها برای تعیین پراکندگی آنها در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی در زیستگاه لاروی از 3 شهرستان (شامل یاسوج, دهدشت, گچساران) استان کهگیلویه و بویراحمد در طی سال 1391 انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به روش ملاقه زنی و با ملاقه مخصوص حشره‌شناسی استاندارد انجام گردید. لاروهای صید شده در محلول لاکتوفنول کنسرو شده با مشخصات و کدهای مربوطه به محل آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدند. سپس با استفاده از محلول لکیدوفور از آنها لام میکروسکوپی تهیه شده و با کلید تشخیص معتبر تعیین هویت شدند. داده ها با آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در مجموع تعداد 1127 نمونه لارو پشه در بخش‌های مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد به دست آمد که در2 جنس و 12 گونه شناسایی شدند. این گونه‌ها شامل؛ آنوفل‌های فلوویاتیلیس, سوپرپیکتوس, توروخدای, استفنسی, سوب پیکتوس, ساکاروی, دتالی و کولکس‌های سیتینس, تیلری, پیپینس, پوزیلوس و پرگزیکوس بودند. در میان لارو پشه‌های کولیسیده صید شده کولکس پیپینس بیشترین و آنوفل ساکاروی و کولکس‌های سیتینس و پرگزیکوس کمترین گونه‌های صید شده را تشکیل دادند.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه کولکس پیپینس گونه پشه غالب منطقه گزارش شد. مطالعات مولکولی و مورفولوژیک بیشتری در زمینه گونه های ناقل مالاریا مانند آنوفل‌ سوپرپیکتوس و آنوفل‌ استفنسی در این منطقه ضروری است .

لینک کمکی