مقاله پيشنهاد روشي جديد در آناليز جابه‌جايي شبکه‌هاي ارتفاعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيشنهاد روشي جديد در آناليز جابه‌جايي شبکه‌هاي ارتفاعي :


تعداد صفحات :17

بررسی پایداری نقاط مرجع, از موضوعات عمده و اساسی در آنالیز تغییر شکل محسوب می‌شود, چرا که ناپایداری این نقاط می‌تواند به نتایجی اشتباه ـ و در نتیجه تفسیری نادرست ـ از فرایند تغییرشکل منتهی گردد. در این مقاله, پایداری نقاط مرجع یک شبکه ارتفاعی با استفاده از روش‌های آنالیز جابه‌جایی همانندی و کمینه (مینیمم)‌سازی نرم 1L بردار جابه‌جایی بررسی می‌شود. مقایسه نتایج حاصل از این دو روش نشان می‌دهد که روش‌های مذکور نقاط پایدار مشابهی را شناسایی نمی‌کنند. با توجه به نتایج متفاوت این دو روش و همچنین نیاز به محاسبه و تعیین جابه‌‌جایی مطلق نقاط شبکه مورد بررسی, با بازنویسی معادلات مشاهدات اپک‌های مختلف در این مقاله, روش جدیدی پیشنهاد شده است که محاسبه جابه‌جایی‌های مطلق کلیه نقاط این شبکه را امکان‌پذیر می‌سازد. این روش ـ که روش اپک‌مرجع نامیده می‌شود ـ جابه‌جایی نقاط شبکه‌ای ارتفاعی را نسبت به وضعیت مرجع یا اولیه شبکه مورد نظر به دست می‌دهد.

لینک کمکی