مقاله مقايسه دو روش پردازش آماري داده‌هاي اکوساندر چند‌پرتويي (MBES)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه دو روش پردازش آماري داده‌هاي اکوساندر چند‌پرتويي (MBES) :


تعداد صفحات :28

استفاده از روشها و تجهیزات صوتی برای برداشت اطلاعات و نقشه‌برداری از بستر آبها, بطور چشمگیری گسترش یافته است. اکوساندر چند‌پرتویی (Multi Beam Echo Sounder (MBES: از جمله سیستم‌های صوتی است که قادر به اندازه‌گیری همزمان عمق و شدت موج برگشتی از بستر آبها می‌باشد. این سیستم‌ها می‌توانند یک دسته پرتو با فواصل مساوی به سمت بستر ارسال و شدت موج برگشتی وابسته به زاویه تلاقی پرتو با سطح بستر (طبق قانون لامبرت) را دریافت نمایند. یکی از مهمترین کاربردهای این داده برای کلاسه‌بندی رسوبات است که بدین منظور در مطالعات مختلف از وابستگی زاویه‌ای استفاده شده است. در این روش, زمانی که در طول یک پینگ, نوع رسوبات تغییر کند, پیچیدگی‌هایی ظاهر می‌گردد چراکه نمی‌توان بین تغییرات زاویه‌ای پرتوها و تغییرات واقعی در نوع رسوبات تفکیک قائل شد. بنابراین پیشنهاد می‌شودکه این داده‌ها مستقل از زاویه شوند. در این مقاله دو روش آماری بر مبنای هیستوگرام برای حذف اثر وابستگی زاویه‌ای ارائه می‌گردد: 1) انطباق هیستوگرام‌ها با استفاده از گشتاورهای آماری, 2) انطباق هیستوگرام‌ها با استفاده از اصول پردازش تصویر. در هر دو روش سعی می‌شود هیستوگرام‌های داده‌ها در زاویه تقاطع نزدیک به نادیر به هیستوگرام داده‌ها در یک زاویه تلاقی کوچک (داده‌های مرجع) منطبق شوند. در نهایت نتایج حاصل از پیاده‌سازی دو روش مزبور بر داده‌های رودخانه وال هلند با یکدیگر مقایسه می‌گردند.

لینک کمکی