مقاله برآورد خرد-پيکسلي دماي آب درياچه اروميه به کمک روش جداسازي طيفي باندهاي مادون قرمز حرارتي تصاوير ماهواره‎اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد خرد-پيکسلي دماي آب درياچه اروميه به کمک روش جداسازي طيفي باندهاي مادون قرمز حرارتي تصاوير ماهواره‎اي :


تعداد صفحات :24

دمای آب یک شاخص مهم محیطی در مطالعه آبراهه ها, رودخانه ها ودریاچه هاست, همچنین اهمیت زیادی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست دارد. هرچند با استفاده از تصاویر با توان تفکیک بالا, امکان برآورد دقیق تر دمای سطح آب ممکن است, ولی به دلیل دوره بازگشت زمانی زیاد, این داده ها قابلیت کاربردی بالایی ندارند. در عوض, تصاویری با توان تفکیک مکانی پایین تر مانند MODIS, به دلیل دوره بازگشت کوتاه (چندین بار در روز) برای برآورد پارامترهای پدیده‎هایی پویا مانند آب مناسب‎تر هستند. به منظور بهره‌گیری کامل از تصاویر با قدرت تفکیک پایین, یک روش خلوص زیر پیکسل بسط داده شده و بر روی دریاچه ارومیه بررسی شد. این رویکرد صحت نقشه های دمای آب تصاویر با قدرت تفکیک پایین را بهبود داد که این امر از مرزهای آبی استخراج شده از عوارض آب برداری بدست آمد. با استخراج سهم هر جز تصویر( آب و خشکی) و محاسبه گسیلمندی مربوط به هر جز تصویر در نهایت با استفاده از الگوریتم split window دمای آب استخراج شد و نقشه دمایی زیر پیکسل آب دریاچه ارومیه با نقشه دمایی حاصل از باندهای حرارتی ASTER مقایسه شد و خطای میانگین بین دو تصویر 58/ درجه سانتیگراد بدست آمد که این نشان می دهد نتیجه مطلوبی حاصل شده است.

لینک کمکی