مقاله فشرده‌سازي تصوير بر مبناي ميانگين‌گيري چند گانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فشرده‌سازي تصوير بر مبناي ميانگين‌گيري چند گانه :


تعداد صفحات :25

امروزه فشرده‌سازی داده و بطور خاص فشرده‌سازی تصاویر عددی یکی از بحثهای مهم در بسیاری از رشته های علوم محسوب می‌شود و متخصصین مختلف از شبکه‌های تلویزیونی و وب سرویسها تا مهندسی پزشکی و سنجش از دور و GIS در پی یافتن تکنیکهای مناسب جهت ماکزیمم فشرده‌سازی با حد اقل اتلاف می باشند. بر این اساس الگوریتمهای گوناگونی جهت اهداف و کاربردهای مشخصی ارائه شده است. در این مقاله پس از مروری کوتاه بر روشهای فشرده‌سازی موجک, تبدیل کسینوسی گسسته, KLT و روش تلفیقی بین تبدیل موجک و KLT یک روش فشرده‌سازی بر مبنای میانگین‌گیری چند گانه که با میانگین گیری با شروع های متفاوت از تصویر, حجم تصویر را تا یک چهارم کاهش می‌دهد و برای بازیابی تصویر نیز از تلفیق تصاویر میانگین‌گیری شده و سپس از مینیمم و ماکزیمم استفاده می‌نماید, ارائه شده است. سپس الگوریتم پیشنهادی بر روی چند تصویر از جمله یک تصویر ماهواره‌ای اجرا شده و نتایج نشان می دهد که با کیفیت قابل قبول به میزان 25%حجم ذخیره‌سازی فایلها کاهش یافته است.

لینک کمکی