مقاله طراحي هندسه بخش فضايي يک سيستم ناوبري منطقه‌اي براي خاورميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي هندسه بخش فضايي يک سيستم ناوبري منطقه‌اي براي خاورميانه :


تعداد صفحات :24

به دلیل محدودیت های موجود در سیستم های تعیین موقعیت جهانی نظیر GPSو با توجه به کاربردهای روز افزون اینگونه سیستم‌ها, امروزه شاهد شکوفا شدن نسل های جدیدی از سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره ای در کشورهای مختلف هستیم. این نوع سیستم ها به دو دسته سیستم‌های مکمل و مستقل منطقه‌ای تقسیم می‌شوند. طراحی آرایش یا هندسه فضایی این نسل از سیستم‌های تعیین موقعیت ماهواره ای متاثر از اهداف مورد نظر در این گروه از پروژه های فضایی و وابسته به پارامترهای مختلفی است. این تحقیق به طراحی آرایش فضایی سیستم تعیین موقعیت ماهواره‌ای مستقلی برای خاورمیانه می‌پردازد که از هفت ماهواره زمین آهنگ تشکیل شده و پوششی بهینه را در این محدوده فراهم می سازد. 5 سناریو مشتمل بر 7 ماهواره ارائه شده است. با مقایسه سناریوهای پیشنهادی بر مبنای معیارهای ضریب دقت (PDOP), ارزش صورت فلکی, اعتماد پذیری های داخلی و خارجی؛ همچنین میزان موفقیت در حل پارامتر ابهام فاز آرایش بهینه ای برای بخش فضایی این سیستم پیشنهاد شده است.

لینک کمکی