مقاله يک الگوريتم ترکيبي اصلاحي مورچگان براي حل مساله مسيريابي وسيله نقليه باز ظرفيت‌دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک الگوريتم ترکيبي اصلاحي مورچگان براي حل مساله مسيريابي وسيله نقليه باز ظرفيت‌دار :


تعداد صفحات :22

مساله مسیریابی وسیله نقلیه (VRP) شامل مسیریابی برای یک ناوگان وسیله نقلیه برای سرویس‌دهی به تعدادی مشتری است که در آن هدف کمینه‌سازی فاصله‌های پیموده شده توسط همه وسائل نقلیه است. در این مساله وسایل نقلیه باید بعد از انجام کامل خدمات به انبار کالا بازگردند. مساله مسیریابی وسیله نقلیه باز (OVRP) با اکثر نسخه‌های مسائل مسیریابی وسیله نقلیه در ادبیات موضوع متفاوت است و در آن وسائل نقلیه بعد از انجام خدمات به انبار کالا باز نمی‌گردند. محدودیت‌های مورد ملاحظه در این مساله به شرح زیر می‌باشند. همه وسائل نقلیه دارای ظرفیت یکسانی هستند؛ زمان مسافرت هر وسیله نقلیه نباید از یک مقدار آستانه, که بوسیله مقدار زمان مسافرت قانونی هر راننده تعیین می‌شود, تجاوز کند؛ تقاضاهای کلی همه مشتری‌ها در یک مسیر نباید از ظرفیت وسیله نقلیه بیشتر باشد؛ هر مشتری فقط یکبار باید بوسیله یک وسیله نقلیه مورد ملاقات قرار گیرد و تقاضای آن برطرف شود. الگوریتم جمعیت مورچگان (ACS) یکی از مشهورترین روش‌های فراابتکاری است که در قانون انتقال و بروزرسانی فرمون با سایر نسخه‌های الگوریتم مورچگان (ACO) تفاوت دارد. براساس معایب موجود در الگوریتم ACS برای حل مساله OVRP, دو اصلاح موثر شامل اطلاعات ابتکاری و قانون انتقال در این مقاله پیشنهاد می‌گردد. بعلاوه برای بهبود جواب‌های بدست آمده بوسیله مورچه‌ها, الگوریتم پیشنهادی با روش جستجوی محلی لین-کرنیگان ترکیب می‌شود. نتایج روی 16 مثال استاندارد کارایی روش پیشنهادی را در بدست آوردن جواب‌های باکیفیت نسبت به بهترین روش‌های فراابتکاری نشان می‌دهد.

لینک کمکی