مقاله سياست قيمت گذاري توليد کننده براي کالاهاي مکمل در فروش آنلاين با درنظر گرفتن سياست مرجوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست قيمت گذاري توليد کننده براي کالاهاي مکمل در فروش آنلاين با درنظر گرفتن سياست مرجوعي :


تعداد صفحات :21

در این پژوهش به بررسی استراتژی قیمت‌گذاری کالاهای مکمل در فروش آنلاین با درنظرگرفتن سیاست مرجوعی پرداخته شده است, به نحوی که مقدار کالاهای مرجوعی, وابسته به مبلغ استرداد کالای مرجوع شده, است. با توجه به بررسی موضوع قیمت‌گذاری دو کالای مکمل, دو تابع تقاضا و نهایتا استراتژی قیمت‌گذاری و سیاست مرجوعی برای هر دو کالا مورد بررسی قرار می­گیرد. تابع تقاضای مشتری وابسته به قیمت فروش و مبلغ استرداد کالای مرجوعی و همچنین تابع بازگشت کالاها نیز وابسته به مبلغ استرداد کالای مرجوعی و تعداد مرجوعیات کالای دیگر است. در این مقاله, مقدار بهینه قیمت فروش دو کالا و مبلغ استرداد کالاهای مرجوعی به نحوی تعیین شده است که سود کل سیستم فروش آنلاین تولید کننده ماکزیمم شود. در نهایت مثال عددی به ‌منظور بررسی اثرات حساسیت متغیرهای تصمیم نسبت به پارامترها ارائه می شود.

لینک کمکی