مقاله بررسي تبيين تکاملي ماهيت انسان و مقايسه آن با نظري? فطرت در جهان بيني ديني (با تأکيد بر انسان به‌عنوان موجودي اخلاقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تبيين تکاملي ماهيت انسان و مقايسه آن با نظري? فطرت در جهان بيني ديني (با تأکيد بر انسان به‌عنوان موجودي اخلاقي) :


تعداد صفحات :34

زیست‌شناسی تکاملی و هم‌سو با آن, روان­شناسی تکاملی, طیبعت انسانی را به‌عنوان چیزی که تکامل می­یابد و نه ماهیتی ثابت و غیرقابل‌تغییر در نظر می‌گیرد. همان‌طور که کل طبیعت زیستی همیشه در معرض جریان‌های تکاملی است, طبیعت انسان نیز به‌عنوان جزیی از کل, تحت تأثیر تکامل قرار می‌گیرد. از طرفی در جهان­بینی دینی, فطرت, سرشت ویژه و آفرینش خاص انسان است که غیر از طبیعت-که در هم موجودات جامد یا نباتی و بدون روح حیوانی یافت می­شود- و متمایز از «غریزه» -که در حیوانات و در بُعد حیوانی انسان وجود دارد- می‌باشد. در جهان­بینی دینی, فطرت, موهبتی است که از سوی خداوند به انسان عطا شده است تا او را به‌سوی کمال هدایت نماید. در این نوشتار تبیین زیستی از سرشت انسان با تأکید بر حس اخلاقی و تقریر دینی از فطرت (به‌عنوان خمیرمای بنیادین ماهیت انسان و وجه تمایز او از سایر جانداران) مورد بحث قرار می‌‌گیرد و در نهایت نتیجه خواهیم گرفت که در تعریفِ مفهوم فطرت, می­توان معنای موسعی را در نظر گرفت که هم موجودیت و سرشت خاص انسانی را در تمایز با سایر موجودات تبیین کند و هم با تبیینات زیستی از تکامل انسان هم‌خوانی داشته باشد. در این تعریف باید فطرت در نگرش دینی را معادل عقلانیت در نگرش زیستی در نظر بگیریم که در هردو نگرش با رشد و شکوفایی آن در گون انسان, او را به‌سوی دین و اخلاق سوق می‌دهد.

لینک کمکی