مقاله خطاپذيري علم حضوري و مکاشفات عرفاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خطاپذيري علم حضوري و مکاشفات عرفاني :


تعداد صفحات :32

این مسئله که آیا علم حضوری که از آن به عنوان سنگ بنای معرفت بشری یاد می‌شود, قابل اتصاف به صدق ‏و کذب هست و می‌توان روزنه‌هایی برای ورود خطا بدان, یافت یا نه, معمولا با پاسخ منفی از سوی ‏فیلسوفان مسلمان روبه‌رو است, اما در این نوشته بر خلاف دیدگاه مشهور حکما که علم حضوری را به دلیل ‏فقدان واسطه و فاصله, خطاناپذیر می‌دانند, با روش تحلیلی, مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گام نخست با ‏اثبات حضوری بودن مشاهدات و مکاشفات عرفانی و در گام بعد با اثبات وجود خطا در مشاهدات عرفانی ‏و در برخی موارد وجود خطا در خود علم حضوری, خطاپذیر بودن این علم دست‌کم در مورد انسان اثبات ‏می‌شود, اما اثبات این مسأله موجب اسقاط حجیت و اعتبار علوم حضوری نمی‌شود, بلکه معیار حجیت در ‏این ساحت از معرفت بشری عبارت است از رعایت شرط روش‌مندی و سلوک عقلایی که مورد پذیرش ‏دانشمندان این علم است.‏

لینک کمکی