مقاله هگل گرايي در فلسف? ريچارد رورتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله هگل گرايي در فلسف? ريچارد رورتي :


تعداد صفحات :33

در این مقاله می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا رورتی, فیلسوفی هگلی است؟ به‌ یقین پاسخ به این پرسش آسان نخواهد بود و صرف آری یا نه, نمی­تواند جوابی قانع‌کننده باشد, زیرا بدون شک رورتی از هگل تأثیر پذیرفته است. بنابراین به منظور ارائ پاسخی دقیق‌تر, ابتدا نگاهی اجمالی به جایگاه هگل در پراگماتیسم (قدیم و جدید) انداخته­ایم تا ذهن خواننده نسبت به جایگاه هگل در اندیش نئوپراگماتیستی رورتی روشن شود, سپس در بخش اصلی جایگاه هگل در اندیش رورتی را تحلیل نموده‌ایم. برمبنای این تحلیل رورتی از چند جهت فیلسوف هگلی است. نخست این‌که همانند هگل دغدغ اجتماعی دارد و وظیف فلسفه را در همین راستا تعیین می­کند. هم‌چنین وی تحت تأثیر تاریخ­گرایی هگل به نقد مدرنیته و فلسف مدرن می­پردازد و فلسفه و مسائل آن را یک پیشامد تاریخی قلمداد می‌کند. رورتی معتقد است که پس از هگل, فرهنگ فلسفی جای خود را به فرهنگ ادبی داد, فرهنگی که ریشه در تفکر هگلی دارد. اما در عین حال رورتی همانند هگل طرفدار عقل و روح مطلق نیست و از نظام‌سازی نیز به شدت بیزاری می‌جوید و از این‌رو به نقد این ویژگی‌های فلسف هلگی می­پردازد.

لینک کمکی