مقاله جايگاه تجرب? عرفاني در مکتب اشراق سهروردي بر اساس الگوي فلسفه به مثابه روش زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جايگاه تجرب? عرفاني در مکتب اشراق سهروردي بر اساس الگوي فلسفه به مثابه روش زندگي :


تعداد صفحات :27

پی‌یر آدو معتقد است ماهیت و حقیقت ِفلسف دورانِ باستان, در تجرب اتحاد و تجرب عرفانی ریشه دارد. از نظرِ او تعالیم و آموزه‌های مکاتبِ فلسفی, تمرین‌های معنوی هستند که به منظورِ آماده‌سازیِ نفسِ مخاطب برای تجرب امرِ متعالی, ارائه شده‌اند. سهروردی نیز حکمتِ اشراق را مبتنی بر تجرب امر متعالی و مشاهده و اشراق بنا می‌کند. بنابراین در این مقاله با استفاده از الگوی فلسفه به مثابه روش زندگی, به بررسی جایگاه تجرب عرفانی در مکتب ِاشراق می‌پردازیم, تا از این رهگذر, به شناخت هر چند عمیق‌تر مسائل این مکتب نائل گردیم. بر این اساس هدف از تأسیس حکمتِ اشراق را می توان, ارائ برنامه‌ای جامع و عملی دانست که با کمک به ارتقا سطح ِآگاهی مخاطب, او را برای تجرب نوعی دیگر از زندگی آماده می‌سازد.

لینک کمکی