مقاله تشخيص رتينوپاتي ديابتي با تحليل اگزودا در تصاوير شبکيه با استفاده از يادگيري عميق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تشخيص رتينوپاتي ديابتي با تحليل اگزودا در تصاوير شبکيه با استفاده از يادگيري عميق :


تعداد صفحات :22

رتینوپاتی دیابتی, عارضهای ناشی از دیابت است که بدلیل تغییرات ایجاد شده در رگهای خونی رخ میدهد. هدف اصلی این مقاله,ارتقا دقت تشخیص رتینوپاتی دیابتی در تصاویر شبکیه نسبت به روشهای معمول مبتنی بر استخراج بردار ویژگی میباشد. در اینروش ابتدا بر اساس دادههای آموزشی لایه به لایه شبکه عصبی آموزش دیده و در نهایت شبکه عصبی کانولوشن با کمک چهار لایهکانولوشن, چهار لایه ادغام و دو لایه تماماً متصل آموزش دیده و ساخته میشوند. شبکه عصبی کانولوشن ویژگیهای موجود در تصویرشبکیه را آموخته و ویژگیهای مناسب را برای دستهبندی تصاویر استخراج میکند. در این مقاله توانستیم در آزمایشهای خود به بهبودبرای آزمودن روش ,Stare قابل قبولی نسبت به کارهای انجام شدهی قبلی برسیم که با توجه به بررسی 397 نمونه از پایگاه دادهپیشنهادی و بدست آوردن نرخ حساسیت 90 % و صحت 96 % موفقیت روش بر روی این پایگاه داده کاملاً مشهود هست.

لینک کمکی