مقاله بررسي خشکسالي هاي کرمان با چهار شاخص TOPSIS، SPI ،PNPI وZ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خشکسالي هاي کرمان با چهار شاخص TOPSIS, SPI ,PNPI وZ :


تعداد صفحات :34

سرزمین ایران که بر روی کمربند خشک جهان واقع است علی رغم کم آبی, پیوسته در معرض نوسانات و بی نظمی های رژیم بارش نیز قرار گرفته در این بین منطقه جنوب شرق کشور وضعیت به مراتب پیچیده تر و بغرنج تری دارد. زیرا علی رغم بارش کمتر نسبت به میانگین کشوری, قرارگیری در مجاورت یکی از خشن ترین کانونهای بیابانی دنیا, وزش بادهای شدید مشکلات و معضلات محیطی این خطه را دو چندان نموده است. لذا در این پژوهش خشکسالی ایستگاه کرمان در طی دور 51 ساله(1955ـ2005)با چهار شاخص TOPSIS, SPI ,PNPI و Z و همچنین کاربرد نرم افزار DIC جهت اجرای این چهار شاخص, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد. در روش TOPSIS, ایستگاه کرمان با 1 ترسالی,13 سال نرمال, 4 سال خشکسالی ضعیف, 17 خشکسالی متوسط و 16 خشکسالی شدید روبرو بوده است که پردوام ترین دوره های خشکسالی مربوط به سالهای 1964 تا 1971 و 1998 تا 2005 بوده است. در شاخص SPI با یک ترسالی بسیار شدید, یک ترسالی ملایم, 36 سال نزدیک به نرمال,7 خشکسالی ملایم,3 خشکسالی شدید و 2 خشکسالی بسیار شدید روبرو بوده است و طولانی ترین دور نزدیک به نرمال مربوط به سالهای 1974 تا 1984 بوده است. در شاخص PNPI 34 سال در آستانه نرمال, 6 خشکسالی ضعیف, 7 خشکسالی متوسط, یک خشکسالی شدید و 2 خشکسالی بسیار شدید رخ داده است و طولانی ترین دوره خشکسالی مربوط به 2002 تا 2005 می باشد. در شاخص z ,2 خشکسالی شدید,12 سال خشکی متوسط,10 سال مرطوب متوسط,24 سال تقریبا نرمال,3 سال مرطوب شدید بوده, طولانی ترین دوره تر سالی مربوط به دوره 1976 تا 1984 می باشد.

لینک کمکی