مقاله بررسي نقش عوامل ژئومورفيک درتعيين کاربري اراضي شهري و روند گسترس فيزيکي شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردي مهدي شهر استان سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش عوامل ژئومورفيک درتعيين کاربري اراضي شهري و روند گسترس فيزيکي شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردي مهدي شهر استان سمنان :


تعداد صفحات :25

با توجه به اهمیت و نقش بسیار بالای مطالعات ژئومورفولوژی دربررسی مطالعات کاربری اراضی وهمچنین گسترش فیزیکی شهرها بسادگی به این موضوع پی خواهیم برد که بدون درنظر گرفتن عوامل ژئومرفیک مشکلات و نابسامانی های شهری جلوه گر میگردید که باعث شکل گیری مسائل فراوانی در این خصوص خواهند شد . درشهر مهدی شهر نیز به نظر می رسد کاربری های زمین باتوجه به قیمت و مالکیت زمین تعیین شده است تا عوامل مهم طبیعی و ژئومورفولوژی , بنابراین همین موضوعات باعث بروز آشفتگی های محسوسی در تعیین کاربری های زمین و در نهایت رشد و توسعه فیزیکی شهر شده است . در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی – تحلیلی و عملیات میدانی در ابتدا عوامل مهم در آسیب پذیری شهر و عوامل ژئومرفیک آن که عبارتند از: فاصله و حریم از گسل ها , عوامل سیل خیز و توسعه فیزیکی شهر و در مرحله بعد نیز سایر عوامل غیر طبیعی موثر شامل : تراکم ساختمانها, عمر ساختمانها, تراکم جمعیت شهر, حریم تأسیسات خطرزا و فاصله آنها از کاربریهای امدادرسانی و فضاهای باز مورد بررسی قرارگرفته اند. سپس با وزن دهی به لایه های اطلاعاتی فوق و ترکیب این لایه ها در محیط G.I.S نقشه بهترین کاربریهای مسکونی , حریم گسترس فیزیکی شهر و همچنین محدوده های آسیب پذیر در برابر حوادث مشخص که در نهایت منجر به ایجاد اولویتهای مربوط به بهسازی, نوسازی و مقاوم سازی ساختمانها در این شهرگردیده است.

لینک کمکی