مقاله کاربرد روش GIS در شناسايي مناطق روستايي باپتانسيل اکوتوريستي با استفاده از منطق فازي و مدل AHP مطالعه موردي دهستان دولت آباد داراب استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی