مقاله تحليل فضايي سنجش ميزان تکه‌تکه شدن شهري (محلات ناحيه 1 منطقه 14 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فضايي سنجش ميزان تکه‌تکه شدن شهري (محلات ناحيه 1 منطقه 14 شهر تهران) :


تعداد صفحات :21

سرعت رشد شهرنشینی موجب تغییرات چشم‌گیری در شیوه­ استفاده اراضی شده که موجب تکه‌تکه شدن اراضی شهری و قرار گرفتن هر کدام به عملکردی تخصصی شده است. در برنامه‌ریزی فضایی تکه‌تکه شدن یک پدیده شناخته‌شده می­باشد که ظهور اولیه آن را می­توان در زمینه کاربری اراضی شهری یافت. در مبانی سیاست­های فضایی تکه‌تکه شدن فضایی اغلب به عنوان یک پدیده­ی منفی درک شده, ولیکن هدف این پژوهش استفاده از این مفهوم در سنجش میزان تعادل عملکرد فضایی در محلات شهری می­باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی از روش­های توصیفی- تحلیلی و مقایسه­ای بوده­اند. به منظور سنجش میزان تکه‌تکه شدن عملکردهای شهری از دو شاخص Aff و Rff استفاده شده که نتایج تحقیق نشان می دهد که این دو شاخص, ابزار مناسبی جهت سنجش میزان تلفیق فضایی و عملکردی کاربری­ها در سطح محلات شهری بوده است. این دو شاخص در محلات ناحیه 1 منطقه 14 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ شاخص Rff و Aff بجز محلات دژکام و آهنگران دیگر محلات این ناحیه دارای سطح بالای تلفیق فضایی و عملکردی می­باشند.

لینک کمکی