مقاله تحليل سير تحولات شاخص‌هاي برنامه‌اي مراکز خريد تهران (نمونه موردي: 6 مرکز خريد فعال در مقياس شهري بين دهه‌هاي 70 تا 90 شمسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل سير تحولات شاخص‌هاي برنامه‌اي مراکز خريد تهران (نمونه موردي: 6 مرکز خريد فعال در مقياس شهري بين دهه‌هاي 70 تا 90 شمسي) :


تعداد صفحات :24

در دنیای مدرن امروزی, باتوجه‌به تغییر سبک زندگی افراد جامعه, فضاهای تجاری, جزو جدایی‌ناپذیر شهرها هستند و افراد پس از خانه و محل کار, بخش عمده‌ای از زمان خود را جهت رفع نیازهای مادی, گذران اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی در آن‌ها سپری‌می‌کنند. گونه‌شناسی متفاوتی از فضاهای تجاری شاخص, نظیر بازارهای تاریخی, عرصه‌های تجاری, راسته‌ها و بورس‌ها, مراکز خرید تک‌صنفی و مراکز خرید شهری در تهران وجود‌دارد که در مقیاس‌های متفاوتی عمل‌می‌کنند. از بررسی ادبیات نظری پژوهش چنین برمی‌آید که عموم تلاش‌های انجام‌شده پیرامون مراکز خرید, به حوزه تاریخی و اجتماعی توجه داشته‌‌‌است. دراین‌میان کمتر پژوهشی انجام‌شده که سعی در پیوند مفاهیم مرتبط این حوزه با شاخص‌های برنامه‌ریزی معماری داشته‌‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا با نزدیک‌شدن به پاسخ این سؤال که چگونه می‌توان شاخص‌های برنامه‌ای تحول‌یافته در مراکز خرید سه دهه اخیر تهران را در قالب الگوهایی شناسایی‌نمود, به تحلیل پنج‌گانه مراکز خرید از منظر شاخص‌های برنامه‌ای, در راستای رسیدن‌به تبیینی معتبر و تکرارپذیر, بپردازد. بدین‌منظور, ضمن بررسی مراکز خرید فعال در مقیاس شهری, شش مرکز خرید به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای موردسنجش قرارگرفته‌است. داده‌های کمی و کیفی حاصل از مشاهده, برداشت میدانی, ترکینگ, ترسیم گرافیکی و غیره درقالب نمودار و دیاگرام‌های تحلیلی مورد‌ارزیابی قرارگرفته‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مراکز خرید سه دهه اخیر شهر تهران, درراستای تغییر کارکرد خود, از صرف اقتصادی به فرهنگی و اجتماعی, دچار تغییر در برنامه شده‌ و این امر در شاخص‌هایی نظیر نوع و میزان اختلاط صنفی, نسبت فضای مکلف به غیرمکلف, تنوع تیپولوژی مخاطبین مراکز خرید و غیره بروز پیدا کرده‌‌است.

لینک کمکی