مقاله برون‌سپاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي در سازمان هاي نظامي (مورد مطالعه: نيروي هوايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برون‌سپاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي در سازمان هاي نظامي (مورد مطالعه: نيروي هوايي) :


تعداد صفحات :34

دغدغه اصلی هر سازمان تحقق اهداف و ماموریت­های اصلی آن سازمان است که در این راه برای اثربخشی بیشتر از راهبردهای مختلفی از جمله برون­سپاری نیز استفاده می‌شود. از این رو این تحقیق با هدف, بررسی و امکان­سنجی برون­سپاری فعالیت­های پشتیبانی و خدماتی در سازمان­های نظامی (مورد مطالعه فعالیت­های پشتیبانی و خدماتی نیروی هوایی) انجام شده است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی است. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌ کای- دو مورد تجزیه ‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران و فرماندهان نظامی هوایی می­باشند که به روش تمام شمار انتخاب گردیدند. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که در سازمان­های نظامی یکی از الگوهای پیشنهادی برون‌سپاری توجه به مولفه­های امنیت سازمانی, فرآیندهای داخلی سازمان, منابع و زیرساخت­های سازمان, کارآمدی یا بهره­وری سازمانی, همسویی راهبردی و محیط بیرون از سازمان است. بدون توجه به این الگو کارآمدی و اثربخشی برون­سپاری در سازمان­های نظامی با اشکال جدی روبرو خواهد شد.

لینک کمکی