مقاله رتبه‌بندي عوامل کليدي در استراتژي چابکي بازسازي و بهينه‌سازي تجهيزات با روش ديمتل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رتبه‌بندي عوامل کليدي در استراتژي چابکي بازسازي و بهينه‌سازي تجهيزات با روش ديمتل :


تعداد صفحات :33

سرعت, شدت عمل, تحرک, صرفه‌جویی, پراکندگی, امنیت, دقت و انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی جنگ‌های آینده می‌باشد. با توجه به تحریم کشورمان در زمینه تجهیزات نظامی داشتن یک سیستم بازسازی و بهینه‌سازی چابک که بتواند به سرعت پاسخگوی نیازهای یگان‌ها باشد ضروری می‌باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات پژوهش مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر چابکی شناسایی و در چهار بعد؛ چابکی در بعد مدیریت, سازمان, نیروی کار و تولید و ساخت قطعات تقسیم‌بندی گردید. در گام اول با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان حوزه بازسازی و بهینه‌سازی در مرکز تولید, بهینه‌سازی و نوسازی, تعداد 16 عامل به‌عنوان عوامل کلیدی در صنعت بازسازی و بهینه‌سازی نزاجا تبیین گردید. درگام دوم از روش دیمتل به‌منظور تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی عوامل, علی و معلولی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل نشان می‌دهد که واگذاری بودجه و اعتبارات, مدیریت فناوری اطلاعات, پشتیبانی مدیران ارشد, تصمیم‌گیری به‌صورت تیمی و گروهی, اهداف مدیریتی شفاف, به‌روزرسانی ماشین‌آلات, تمرکز و توجه به مشتری (استفاده‌کنندگان از وسایل اورهال شده), برنامه‌ریزی تولید و ساخت استراتژیک و زنجیره تأمین, کلیدی‌ترین عوامل در اتخاذ چابکی با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌های آینده در صنعت بازسازی و بهینه‌سازی نزاجا می‌باشند.

لینک کمکی