مقاله شناسايي عوامل حمايت‌کننده توليد داخلي مؤثر در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل حمايت‌کننده توليد داخلي مؤثر در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) :


تعداد صفحات :34

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل حمایت‌کننده تولید داخلی که در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مؤثر می‌باشند مبتنی بر روش کیفی و با رویکرد تئوری داده‌بنیاد انجام‌شده است. در این راستا به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز برای احصا مفاهیم, مؤلفه‌ها و تبیین مؤلفه‌های تولید ملی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری, از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی سال‌های 1389 تا 1396 بهره گرفته شده است و تمامی بیانات بدون نمونه‌گیری در نظر گرفته شد. در ادامه با استفاده از روش داده‌بنیاد و بر مبنای کدگذاری باز, محوری و انتخابی, ضمن شناسایی مفاهیم, مقوله‌ها و ابعاد تولید داخلی از نگاه مقام معظم رهبری, به ارائه مدل مفهومی در این حوزه پرداخته شده است. در شاخصه­های تولید ملی از منظر فرماندهی معظم کل قوا 39 شاخصه کلیدی احصا گشت که با استفاده از کدگذاری باز و محوری به 9 بخش ارج نهادن تولیدات داخلی, فرهنگ استفاده از تولید داخلی, توجه ویژه به بنگاه­های تولیدی, تسهیل تولید ملی, ایجاد امنیت در تولید, افزایش بازدهی و رقابتی کردن تولید, بالا بردن کیفیت نیروی کار, توجه به کیفیت در تولید و حمایت‌های دولتی از تولید تقسیم گشتند. درنهایت چهار بُعد نقش مردمی, بنگاه­های اقتصادی, دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان عوامل اصلی در حمایت از تولید داخلی جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری شناسایی شدند.

لینک کمکی