مقاله اينترنت اشياء و برنامه‌هاي کاربردي‌ کلان‌داده‌ها در شهرهاي هوشمند پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اينترنت اشيا و برنامه‌هاي کاربردي‌ کلان‌داده‌ها در شهرهاي هوشمند پايدار :


تعداد صفحات :24

شهر هوشمند پایدار پدید جدید فناوران شهری است که در نتیج توسع سه روند مهم جهانی یعنی انتشار پایداری, گسترش شهرنشینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است. شهر هوشمند پایدار, شهری نوآورانه است که از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی, ارتقای کارایی عملیات شهری, افزایش سطح خدمات و رقابت استفاده می کند تا از انطباق نیازهای نسل های کنونی و آینده باتوجه به جنبه های اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی اطمینان حاصل شود. اینترنت اشیا یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرهای هوشمند پایدار است که, به علت داشتن پتانسیل بسیار بالا برای پیشبرد پایداری محیط زیست, یک رویکرد توسع شهری معرفی می شود. اینترنت اشیا یکی از منابع اصلی ایجاد کلان داده است و تجزیه و تحلیل کلان داده به وضوح درحال نفوذ در بسیاری از حوزه های شهری برای بهینه سازی بهره وری انرژی و کاهش آثار مخرب زیست محیطی است. در این مقاله فرصت توسع چشم انداز اطلاعاتی شهرهای هوشمند, با استفاده از کلان داده, برای دستیابی به سطح مطلوب پایداری محیطی بررسی می شود. در این راستا, چارچوبی تحلیلی و کامل و همچنین برنامه های کاربردی مرتبط با کلان داده در زمین شهرهای هوشمند پایدار تشریح شده است.

لینک کمکی