مقاله آينده نگاري مشارکتي؛ راهبردي اثربخش در سياستگذاري هاي نهاد دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آينده نگاري مشارکتي؛ راهبردي اثربخش در سياستگذاري هاي نهاد دانشگاه :


تعداد صفحات :13

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه راهبرد آینده نگاری مشارکتی در فرایند سیاست گذاری های نهاد دانشگاه است که به روش کیفی و از راه تحلیل محتوا انجام شده است. شرایط بسیار پیچید عصر حاضر و تغییرات پرشتاب و فزایند علم و فناوری, دانشگاه هایی هوشمند و پویا را می طلبد که نه فقط شیو مواجهه با این تغییرات را بدانند, بلکه با معماری علمی آینده, جهان مطلوبِ خود را ترسیم کنند. درحقیقت, رهبران بسیاری از دانشگاه ها پیش از آنکه در تغییرات زیست بوم خود حل و موجب ناکارآمدی سیستم شوند, آن ها را شناخته و با تشکیل شبکه ای از ذی نفعان و به کارگیری راهبرد آینده نگاری در سیاست گذاری های این نهاد, به تدوین چشم انداز مناسب و سیاست های مدنظر آن همت گماشته اند. تدوین سیاست به شیو مشارکتی موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت هایی شده است که دانشگاه با آن ها مواجه بوده و برای دستیابی به رسالت خویش از آن ها بهره برده یا با تأمل و دقت بیشتری تصمیم گیری کرده است. سیاست گذاری های اعمال شده در این شبکه به علت مشارکت ذی نفعان در اتخاذ آن ها قابلیت اجرایی دارد و سیستم دانشگاه را به سمت تضمین کیفیت هدایت می کند.

لینک کمکی