مقاله بررسي تمثيل و گونه هاي آن در منظومة عرفاني سيرالعباد الي المعاد سنائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تمثيل و گونه هاي آن در منظومة عرفاني سيرالعباد الي المعاد سنائي :


تعداد صفحات :33

تمثیل از عناصر مُهمّ در داستان­پردازی و بهترین روش برای بیان مسائل عرفانی و فلسفی و یکی از شیوه­های مؤثّر در فهم مُخاطب به شمار می­رود. بررسی مثنوی سیر العباد الی المعاد سنائی غزنوی, نشان می­دهد, سنائی از عنصر تمثیل, بهر فراوانی برده است. سؤال اصلی این نوشته آن است که سنائی, بیشتر از چه نوع تمثیلی برای بیان موضوعات و مفاهیم و مقاصد تعلیمی خود سود برده است؟ این نوشته با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تمثیل و گونه­های آن در این اثر پرداخته است. سنائی در این منظومه, با وارد کردن آرای تمثیل به حیط بیان مسائل عرفانی و فلسفی, ضمن آن که سبب سهولت درک مسائل غامض فلسفی و عرفانی شده و مخاطب را به تفکّر در آفرینش و هستی واداشته, اثری بدیع و به دور از ابتذال آفریده است. یافته­های پژوهش, نشان می­دهد که تمثیل­های ادبی بر ساخته از قرآن و بویژه اسرائیلی‌ات پُرکاربردترین نوع تمثیل در این اثر عرفانی- فلسفی است.

لینک کمکی