مقاله مقايس? مدل حکمراني در فدراسيون‌هاي ورزشي رشته‌هاي تيمي و انفرادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايس? مدل حکمراني در فدراسيون‌هاي ورزشي رشته‌هاي تيمي و انفرادي :


تعداد صفحات :24

این پژوهش با هدف مقایس مدل حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی رشته‌های تیمی و انفرادی انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و از (روی کورس) به منظور ساخت پرسشنامه استفاده شد. یازده تن از متخصصان در خصوص روایی محتوایی پرسشنامه با فرم‌های CVR و CVI اظهارنظر کردند و پایایی آن به روش پایایی اشتراکی تأیید شد. جامع آماری تحقیق را ذی‌نفعان 8 فدراسیون فوتبال, والیبال, بسکتبال, هندبال, کشتی, تکواندو, وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از نرم‌افزار اس پی اس اس 23 و اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. براساس یافته‌ها, مدل حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی رشته‌های تیمی و انفرادی از کیفیت مناسبی برخوردار بود. هرچند ضریب مسیر تأثیر عامل‌ها بر مفهوم حکمرانی در مدل حکمرانی در فدراسیون‌های ورزشی رشته‌های تیمی و انفرادی با هم اختلاف داشت, این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود. بنابراین با توجه به شرایط محیطی (اقتصادی, اجتماعی و ...) حاکم بر بدن فدراسیون‌ها در کشور ما, به‌نظر می رسد مدل حکمرانی در فدراسیون‌ها تفاوت چندانی باهم ندارد.

لینک کمکی