مقاله اثرات پساب کارگاه‏هاي پرورش قزل‏ آلاي رنگين کمان بر جوامع ماکروزئوبنتوزي رودخانه شمرود (سياهکل – استان گيلان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات پساب کارگاه‏هاي پرورش قزل‏ آلاي رنگين کمان بر جوامع ماکروزئوبنتوزي رودخانه شمرود (سياهکل – استان گيلان) :


تعداد صفحات :21

یکی از مشکلات رودخانه های ایران تخلیه فاضلاب کارگاه‏های پرورش ماهی قزل‏آلای رنگین کمان به داخل آنها است و رودخانه شمرود یکی از مراکز پرورش این ماهی در استان گیلان دارای چهار کارگاه فعال می‏باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات خروجی این کارگاه‏ها بر روی این رودخانه با استفاده جوامع ماکروبنتوزی انجام گردید. هشت ایستگاه در محل‏های ورودی و خروجی این کارگاه‏ها انتخاب و به مدت یک سال بزرگ بی مهرگان کفزی نمونه‏برداری, شناسایی, شمارش شده و توسط شاخص‏های بوم شناختی و زیستی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 65 گروه کفزیان شامل کرم‏ها, نرمتنان و راسته های مختلف حشرات آبزی در این ایستگاه‏ها وجود داشتند که میانگین سالانه تعداد آنها 77/304±65/855 عدد در متر مربع بوده است. همچنین میانگین شاخص BMWP 51/26±16/102 , ASPT77/16±57/5 و هلسینهوف82/0±58/4 تعیین شده است. شاخصBMWP در ایستگاه‏های خروجی درشرایط خوب قرارداشته ولی شاخص EPT% و EPT/Chiro کاهش و میزان زی توده بنتوزی افزایش نشان داده است. بنابراین تخلیه پساب کارگاه‏ها در رودخانه شمرود برجوامع ماکروبنتوزی وکیفیت آب کم اثر و قدرت خودپالایی این رودخانه را با شرایط موجود باید مناسب توصیف کرد.

لینک کمکی