مقاله اولويت‌بندي عوامل موثر بر عدم پذيرش پرورش ماهي در مزارع برنج استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت‌بندي عوامل موثر بر عدم پذيرش پرورش ماهي در مزارع برنج استان گيلان :


تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر به منظور اولویت بندی عوامل موثر بر عدم پذیرش پرورش ماهی در مزارع برنج استان گیلان صورت گرفت. این تحقیق در دو مرحله در سال های 1388 و 1393 انجام شد, که جامعه ی آماری آن, شالیکاران غرب استان گیلان بودند. حجم نمونه در مرحله ی اول تحقیق 123 نفراز کشاورزانی بودند که تمایلی به پذیرش کشت توام برنج و ماهی نداشتند و در همسایگی مزارع کشت توأم برنج و ماهی سکونت داشتند. در مرحله دوم تحقیق نیز 10 درصد به حجم نمونه مرحله اول اضافه گردید و سپس 135 نفر در خارج از محدوده پذیرش به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده های مرحله اول تحقیق با استفاده از تحلیل چند پاسخی صورت گرفت و داده های مرحله دوم تحقیق نیز با استفاده از تجزیه و تحلیل اعداد فازی اولویت بندی شد. نتایج نشان داد که عدم وجود امنیت یا نبود ارگان تأمین کننده آن در زمینه ی سرقت ماهی, عدم دسترسی به تسهیلات مالی با تأکید بر وام بلند مدت با سود کم, محصور نبودن مزارع برنج و مشکلات ناشی از آن, فقدان ارگان مسئول در زمینه کشت توأم, نداشتن بودجه اولیه برای احداث پناهگاه ماهی و هزینه بالای آن, عدم وجود آگاهی و اطلاعات در زمینه کشت توام برنج و ماهی, نداشتن امکانات اولیه مثل چاه عمیق یا نیمه عمیق و نیروی برق و دوری خانه کشاورز تا مزرعه شالیکاری مهمترین محدودیت های پذیرش پرورش ماهی در مزارع برنج, توسط کشاورزان بودند.

لینک کمکی