مقاله ارزيابي مشخصه‌هاي توليد و ساختار هزينه‌ي مزارع پرورش ماهيان گرم‌آبي در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي مشخصه‌هاي توليد و ساختار هزينه‌ي مزارع پرورش ماهيان گرم‌آبي در استان گيلان :


تعداد صفحات :24

هدف از انجام این پژوهش, شناسایی و سنجش عوامل تاثیرگذار بر مقدار تولید و استخراج تابع تولید, برآورد تابع هزینه و تعیین کشش‏های مرتبط با آن, محاسبه کارایی, بهره وری کل عوامل تولید و ارزش حال خالص مزارع پرورش ماهیان گرم آبی نمونه در استان گیلان است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری از 45 واحد پرورش ماهیان گرمابی شهرستان رشت به روش تصادفی به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که تابع تولید مناسب با توجه به معیارهای انتخاب فرم تابعی برتر, تابع کاب-داگلاس است. همچنین, پس از برازش تابع هزینه ترانسلوگ کشش خودی و متقاطع آلن و قیمتی نهاده‌ها محاسبه شد که نشان داد تمامی نهاده‌ها جانشین یکدیگر هستند. میانگین بهره‏وری کل عوامل تولید تمامی واحدها 81 درصد و میانگین کارایی بر اساس بازه ثابت به مقیاس 84 درصد و بر اساس بازده متغیر به مقیاس 92 درصد بود. همچنین, بیش از 50 درصد واحدها کارایی بالاتر از 90 درصد دارند که مبین وضعیت مطلوب واحدهای پرورش ماهیان گرمابی این شهرستان است.

لینک کمکی