مقاله پهنه‌بندي پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران منطقه يک شهرداري تهران به روش ترکيب خطي وزني در محيط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه‌بندي پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران منطقه يک شهرداري تهران به روش ترکيب خطي وزني در محيط GIS :


تعداد صفحات :33

هدف ازپژوهش حاضرتعیین مکان‌های مستعد جهت احداث پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه یک شهرداری تهران می‌باشد. به همین منظور ابتدا 26 معیار در قالب 5 گروه گروه‌بندی گردید. سپس از رویه ترکیب خطی وزنی مدل‌سازی ارزیابی چند معیاره با حذف محدودیت‌ها, استانداردسازی معیارهای قانون تصمیم با توابع عضویت فازی در مقیاس بایت, وزن دهی معیارها با فرایند سلسله مراتبی تحلیلی و مکان‌یابی با شایستگی ناحیه‌ای سرزمین در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بخش شرقی منطقه (نواحی 6, 9 و 10) در معیارهای گروه های بافت شهر, ارتباطی و همجواری دارای کم‌ترین تغییر و کاهش مساحت می باشد که نشان دهنده فضای در دسترس بیشتر در شرق منطقه است؛ همچنین بخش شرق منطقه در معیارهای گروه عدم همجواری دارای میانگین مطلوبیت بسیار بالایی می باشد. نتایج مکان‌یابی, 17 پهنه جهت پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران را نشان می دهد که 14 پهنه در بخش شرقی منطقه قرار دارد. سپس با بازدید میدانی, 5 پهنه A با مساحت 4900 متر مربع و میانگین مطلوبیت 166, پهنه C با مساحت 2700 متر مربع و میانگین مطلوبیت 164, پهنه E با مساحت 3200 متر مربع و میانگین مطلوبیت 165, پهنه L با مساحت 28100 متر مربع و میانگین مطلوبیت 146 و پهنه N با مساحت 2400 متر مربع و میانگین مطلوبیت 155 در سطح منطقه انتخاب گردید. قانون تصمیم پژوهش حاضر علاوه بر معیارهای در نظر گرفته شده در مطالعات قبلی, معیارهایی نظیر شدت لرزه‌خیزی و پتانسیل تخریب را در راستای تأمین ایمنی کامل و کارآیی حداکثری پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران در نظر گرفته که می‌تواند نتایج دقیق‌تری ارائه دهد. پیشنهاد می گردد ضمن استفاده اجرایی از نتایج تحقیق در منطقه یک شهرداری تهران با به کارگیری عواملی مانند مالکیت و قیمت زمین, در سایر مطالعات مکان‌یابی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران نیز از قانون تصمیم تحقیق حاضر استفاده گردد.

لینک کمکی