مقاله ارائه‌ي الگوريتمي جهت بهبود دقت نقشه‌ي پوشش برف با استفاده از تصاوير موديس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه‌ي الگوريتمي جهت بهبود دقت نقشه‌ي پوشش برف با استفاده از تصاوير موديس :


تعداد صفحات :26

شناخت و مطالعه‌ی ذخایر برفی به عنوان تأمین کننده‌ی جریان پایه‌ی رودخانه‌ها و سر‌آغاز اصلی منابع آب شیرین در حوضه‌های برفگیر و مرتفع, نقش مهمی در برنامه‌ریزی و مدیریت مصرف منابع آب ایفا می کند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات موجود در شناسایی پدیده برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌های اپتیکی, تفکیک ابر و برف می‌باشد به همین‌منظور ما در این تحقیق با استفاده از ویژگی متغیر بودن ابرها نسبت به برف با استفاده از فیلتر زمانی به کمک داده‌های سنجنده‌ی مودیس دو ماهواره آکوا و ترا, به حذف پیکسلهای ابر می‌پردازیم. برای انجام این‌کار, با استفاده از ویژگی رفتاری ابر در طول موج‌های مختلف, با تعریف شاخص تفاضلی نرمال شده‌ی ابر در داده‌های مودیس, به شناسایی سطوح ابری در این تصاویر اقدام کردیم. سپس نقشه‌ی برف منطقه‌ی شمالی استان فارس را با استفاده از تصاویر بازتابش روزانه‌ی مودیس در سال آبی93-1392 به روش پیکسل مبنا استخراج کردیم. و به‌منظور ارزیابی خروجی نهایی نقشه‌ی برفی تولید شده, از دو روش استفاده گردید. در ابتدا با استفاده از داده‌های 14 ایستگاه زمینی, نقشه‌ی خروجی را مورد ارزیابی قرار دادیم و سپس از تصویر سنجنده ی OLI ماهواره ی لندست 8 بعنوان واقعیت زمینی استفاده گردید و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روش اول دقت 100‌% و در روش دوم و با انجام تناظر‌یابی پیکسل به پیکسل بین نقشه‌های برفی دو تصویر, دقت 98.58 % حاصل شد. در نهایت با توجه به نتایج و ارزیابی‌های صورت گرفته, می‌توان گفت در صورتی که نقشه‌های پوشش برف از طریق پیاده‌سازی الگوریتم حدآستانه مبنای ارائه شده در این تحقیق تهیه شوند, دارای دقت بالایی بوده و می‌توان از نتایج آن در شبیه‌سازی سیل و جریان آب حاصل از ذوب برف, بعنوان ورودی مدل رواناب ذوب برف و همچنین در مدیریت منابع و ذخایر آبی استفاده کرد.

لینک کمکی