مقاله شاخص‌ها و روشي نوين جهت طبقه‌بندي درختان و ساير گياهان در شهرها با تصوير هوايي اپتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شاخص‌ها و روشي نوين جهت طبقه‌بندي درختان و ساير گياهان در شهرها با تصوير هوايي اپتيک :


تعداد صفحات :28

طبقه‌بندی و شناسایی عوارض شهری همواره مورد چالش محققان علوم فتوگرامتری و سنجش‌ازدور بوده است. در میان کلاس های گوناگون شهری, عوارض گیاهی به دلیل تنوع گونه ای بالا, شباهت طیفی گونه ها در تصاویر اپتیک و هم‌چنین دارا نبودن شکل هندسی خاص در تفکیک انواع مختلف گونه های گیاهی از یکدیگر دارای پیچیدگی خاصی بوده است. در تحقیقات گذشته به ‌منظور استخراج کلاس درختان از کلاس (سایر گیاهان) از منابع مختلف داده استفاده شده, که تصویر اپتیک از ارزان ترین و عمومی ترین منابع داده است. از این‌رو در این مقاله به‌ منظور تفکیک کلاس درختان و سایر عوارض گیاهی در مناطق شهری با استفاده از تصویر اپتیک روشی جدید ارائه شده است. بدین منظور ابتدا شاخص های گیاهی جدید با نام های شاخص گیاهی ترکیب باندی تقسیم ((SVI و شاخص گیاهی ترکیب باندی تفریق/ تقسیم MSVI از روی باند های آبی و سبز تولید شد. سپس اطلاعات فراوان بافتی از طریق ماتریس ماتریس درجه خاکستری رخداد توأم تولید شد و این اطلاعات بافتی در مرحله بعد از طریق روش کسر نویز کمترین (MNF) کاهش ابعاد ویژگی یافت. در مرحله بعد پنج باند اول اطلاعات بافتی کاهش ابعاد یافته, دو باند شاخص‌های جدید تولید شده و هم‌چنین سه باند تصویر اپتیک با هم به طبقه‌بندی کننده بیشترین شباهت وارد گردید. نتیجه طبقه‌بندی, نقشه خروجی برای سه کلاس درختان, (سایر گیاهان) و (سایر عوارض شهری) است. نتایج حاصل از ارزیابی طبقه‌بندی الگوریتم پیشنهادی نشان‌دهنده مقدار دقت کل 5/98 درصد و هم‌چنین ضریب کاپای 93 درصد است. هم‌چنین نتایج به‌دست‌آمده از کارایی مطلوب شاخص های پیشنهادی در این مقاله در مقایسه با شاخص‌های گیاهی شناخته‌شده در بهبود میزان دقت کلاس سایر گیاهان, دقت کل, ضریب کاپا و دقت میانگین طبقه بندی دارد. هم‌چنین نتایج به‌دست‌آمده برای شاخص های پیشنهادی در این مقاله از افزایش ضریب کاپای طبقه‌بندی تا چهار درصد جهت تفکیک کلاس درختان از کلاس (سایر گیاهان) حکایت دارد.

لینک کمکی