مقاله رابط? بازاريابي تجربي با رضايت و وفاداري مشتريان در مجموعه‌هاي ورزشي

هش بررسی رابط بازاریابی تجربی با رضایت و وفاداری مشتریان با میانجی‌گری ارزش تجربه‌شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی است. جامع آماری مشتریان مجموعه‌های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. 395 پرسشنامه از پاسخگویان به‌صورت تصادفی جمع‌آوری و به‌عنوان نمونه برای تجزیه‌وتحلیل آماری در نظر گرفته شدند. برای بررسی پایایی و روایی آزمون از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی و برای ارزیابی مدل و فرضیه‌ها از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد بازاریابی تجربی بر ارزش تج

پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک 1

رای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک 1،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت در مورد مدیریت استراتژیک 1 : لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 44 اسلاید قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 1 2 مدیریت استراتژیک

مقاله اخلاق حرفه اي و حقوق بيمار در مراقبت و درمان: از نگاه حکيم فردوسي

زیر بنای تعاملات جامعه می باشد و مراقبت و درمان در این بستر جریان دارند. مطالعات نادری به تبیین فرهنگ جامعه در مراقبت ودرمان پرداخته اند. شاهنامه فردوسی شاهد معتبری بر ارزش ها، باورها و فرهنگ مردم ایران است. هدف از این مطالعه، انتزاع مضامین اخلاقحرفه ای و حقوقی مراقبت و درمان بیمار در شاهنامه فردوسی می باشد.مواد و روش ها:این مطالعه از نوع تحلیل محتوی با رویکرد کیفی و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد استقرائی می باشد. ابیات شاهنامه ویرایش جنیدیاز نظر واژه های"بیمار"، "پرستار"، "پزشک" و "دارو" مورد جستجو قرار گرفتند. کلیه داستان هایی که کلمات مورد نظ