مقاله بررسى نظري? تفسيري‌-تأويلى در نظام فکري ميرداماد

متکلِّم، محدِّث و فقیه آغاز قرن یازدهم است. هرچند آثار اندکى از او در حوز تفسیر متن باقى مانده، بررسى این مستندات در راه شناخت شیوه‌هاى تفسیری‌تأویلى رایج در میان اندیشمندان مسلمان مفید است. میرداماد از سویى در مقام محدّث و فقیه، در چهارچوب برآمده از لفظ و با دغدغ آشکارکردن مراد صاحب متن، دست به تفسیر مى‌زند و از سویى دیگر، باورها و اصول اندیش فلسفى‌اش در تفسیر او از متن تأثیر تعیین‌کننده‌اى دارد؛ تا جایی که پاى از دایر ظاهر و قراین سخن بیرون مى‌نهد و متن را براساس دریافت‌هاى فلسفى و حتى گاه ذوق عرفانى تأویل مى‌کند؛ البته گاه این تأویل‌ها با

مقاله بررسي خصوصيات فيزيکوشيميايي، ميکروبي و رئولوژيکي دسر ژلاتيني حاوي شيرين کننده استويا

ده‌های شیرین مانند دسرها علاوه بر افزایش وزن با بروز بیماریهای ناشی از چاقی همراه می‌باشد. در این مطالعه جهت تهیه دسر ژلاتینی از استویا در سطوح ppm 200، 300 و 500 استفاده و تیمارها با نمونه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با استفاده و افزایش سطح استویا میزان رطوبت بطور معنی‌داری افزایش یافت. مقدار خاکستر در تیمارها دارای اختلاف معنی‌دار بود و دسرهای تولیدی با ppm500 استویا و نمونه شاهد به ترتیب کمترین و بیشترین میزان خاکستر را داشتند. محتوای پروتئین تیمارها با افزایش سطح استویا بطور خطی از روند افزایشی برخوردار بود به‌نحوی که بیشترین و ک

تحقیق در مورد اسید معده

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏تاریخچه:‏اولین بار در سال 1874، بوچر وجود میكروارگانیزم های مارپیچی را در معده پستانداران گزارش كرد. در سال 1924 كوك و ست دریافتند كه در معده انسان اوره به مقدار فراوان فعالیت دارد. در سال 1959 مشخص شد كه این فعالیت بر اثر تجویز آنتی بیوتیك از بین می رود و در نتیجه باید منشا این آنزیم باكتری باشد.‏اولین كشت باكتری:‏هكیلوباكتر برای اولین مرتبه در مركز مطالعات استرالیای غربی كشت داده شد. گزارشات با استفاده از میكروسكوپ نوری و الكترونی نشان داد كه