مقاله قدرت‌ بينايي‌ و مقايسه دقت صفحه‌ اسنلن ‌و رتينوسکپي از نظرعيب انکساري در دانش‌آموزان‌ سال‌ اول‌ راهنمايي‌ شهر سبــزوار

ه و هدف‌: عیب ‌انکساری نقش‌ مهمی‌ را در اتیولوژی‌ و درمان‌ استرابیسم‌ و تنبلی‌ چشم‌ها ایفا می‌نماید. بنابراین‌ لازم‌ است‌ که‌ کودکان‌ حداقل‌ سالی‌ یکبار از نظر بینایی‌ مورد بررسی‌ و معاینه‌ قرار گیرند. از آنجایی کـــــــه تکنیک‌ غربالگری‌ در چشم‌ پزشکی‌ یکی‌ از ‌ روشهای مرسوم در ‌ تشخیص‌ اختلالات‌ بینایی‌ است،‌ لذا این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ قدرت‌ بینایی‌ و مقایسه دقت صفحه‌ اسنلن و رتینوسکپی از نظــــــر عیب انکســــــاری در دانش آموزان سال اول راهنمایی شهر سبزوار ‌ انجام‌ گرفت‌ .مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی توصیفی

مقاله بررسي شيوع و عوارض ناشي از بلع اجسام خارجي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان خليلي شيراز

: بلع جسم خارجی از مشکلات مهم، شایع و گاهی تهدید کننده حیات می باشد. تشخیص و درمان به موقع می تواند از بروز عوارض جلوگیری کند. در مواردی بیماران با علایم غیر معمول مراجعه می کنند که در این موارد تشخیص مشکل تر می شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع و عوارض ناشی از بلع اجسام خارجی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خلیلی شیراز می باشد.مواد و روش کار: این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی است. 153 بیمار که به علت بلع اجسام خارجی در یک دوره 18 ماهه (از خرداد ماه 1378 تا آبان ماه 1379) به بیمارستان خلیلی شیراز مراجعه کرده اند از نظر توزیع سنی، جنسی، مدت زما

مقاله تأثير آموزش ريلکسيشن به مادران باردار بر شاخص‌هاي سلامت نوزادان

ه و هدف: بررسی‌های مختلف نشان داده است که اگر مادران در دوران حاملگی دچار استرس‌های هیجانی شدید شوند، فرزندان آنها در معرض خطر انواع مشکلات قرار می‌گیرند. عوامل مختلفی از جمله، خانواده، همسر و دوستان حمایت کننده می‌توانند از این استرس‌ها بکاهند، ولی از آن مهم تر فراگیری روش‌ها و فنون مقابله با استرس از طریق تمرین روزانه آرامش و ریلکسیشن (آرامش آموزی عضلانی) است، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مقاله تأثير آموزش ريلکسيشن به مادران باردار بر شاخص‌هاي سلامت نوزادان از جمله ضریب آپگار، وزن، اندازه قد ، دور سر و نمره کولیک بعد از تولد می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی است که تعداد 100 نفر از زنان