مقاله بررسي و تبيين محدوديت هاي فراروي توانمندسازي اجتماعي روستاييان (مطالعه موردي: بخش‏هاي مرکزي و زبرخان در شهرستان نيشابور)

ا هدف بررسی و تبیین محدودیت های فراروی توانمند سازی اجتماعی روستائیان، در زمره تحقیقات کاربردی- غیرآزمایشی و بصورت میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای روستایی ساکن در محدوده مطالعاتی و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد خانوارها و استفاده از فرمول کوکران، 373 نفر سرپرست خانوار تعیین گردیده است. پایایی پرسشنامه‌ خانوار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد برآورد شده است که نشان دهنده مطلوبیت مولفه های بکار رفته در پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

مقاله سياست قيمت گذاري توليد کننده براي کالاهاي مکمل در فروش آنلاين با درنظر گرفتن سياست مرجوعي

ش به بررسی استراتژی قیمت‌گذاری کالاهای مکمل در فروش آنلاین با درنظرگرفتن سیاست مرجوعی پرداخته شده است، به نحوی که مقدار کالاهای مرجوعی، وابسته به مبلغ استرداد کالای مرجوع شده، است. با توجه به بررسی موضوع قیمت‌گذاری دو کالای مکمل، دو تابع تقاضا و نهایتا استراتژی قیمت‌گذاری و سیاست مرجوعی برای هر دو کالا مورد بررسی قرار می­گیرد. تابع تقاضای مشتری وابسته به قیمت فروش و مبلغ استرداد کالای مرجوعی و همچنین تابع بازگشت کالاها نیز وابسته به مبلغ استرداد کالای مرجوعی و تعداد مرجوعیات کالای دیگر است. در این مقاله، مقدار بهینه قیمت فروش دو کالا و مبلغ

تحقیق در مورد آلیاژهای سرامیکی

توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن word (..doc) : ‏1‏آلیاژهای تجارتی و سرامیکها‏لازم است که گفته شود بیشتر آلیاژهای تجارتی در قسمتهای ساده تر نمودارهای فازی واقع است. مثلا 99 درصد آلیاژهای برنج در ناحیه تک فازی واقعند. ‏همچنین برنزهای متداول کمتر از 10% ‏قلع دارند و در سیستم cu -sn‏(14-9) از نظر تجارتی به ناحیه هایی که ظاهر پیچیده تری دارند توجه چندانی نمی شوند. ‏در فصل 11 به آلیاژهایی مانند ‏ 0 Al- 10mg, 90 mg -10Al,95 Al-5Cu ‏ 9‏ توجه خاصی مبذول می شود‏ زیرا هرکدام از آنها درد های تک فازی هستند ولی در حین سرد